Viru-Nigula valla arengukava

Viru-Nigula valla arengukava on valla arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Arengukavaga seotud iseseisev dokument on eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Viru-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2015-2025 on kinnitatud 01.10.2015 vallavolikogu määrusega nr 7.