Algatatud detaiplaneeringud

Rannaliiva kinnistu detailplaneering, algatatud V-N Vallavalitsuse 23.09.2010.a korraldusega nr 40.

Hansaranna kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 13.01.2011.a korraldusega nr 1.

Ristikheina kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.12.2011.a korraldusega nr 167.

Kopli kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.10.2012.a korraldusega nr 135.

Aadli kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.12.2014.a korraldusega nr 198.

Kessu kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 05.03.2015.a korraldusega nr 40.

Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud

Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Riki, Köpi  ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

 

Kehtestatud detailplaneeringud

Männiku kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 21.01.2010.a määrusega nr 6.

Luigeranna kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 21.01.2010.a määrusega nr 7.

Rannaliiva kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 28.04.2011.a määrusega nr 4.

Laine kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 14.12.2011.a määrusega nr 15.

Kivineeme kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 14.12.2011.a määrusega nr 16.

Hansaranna kiniistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 14.12.2011.a määrusega nr 17.

Võpsiku kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 26.04.2012. a määrusega nr 3.