Algatatud detaiplaneeringud

Rannaliiva kinnistu detailplaneering, algatatud V-N Vallavalitsuse 23.09.2010.a korraldusega nr 40.

Hansaranna kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 13.01.2011.a korraldusega nr 1.

Ristikheina kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.12.2011.a korraldusega nr 167.

Kopli kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.10.2012.a korraldusega nr 135.

Aadli kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.12.2014.a korraldusega nr 198.

Kessu kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 05.03.2015.a korraldusega nr 40.

Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud

Männiku kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 21.01.2010.a määrusega nr 6.

Luigeranna kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 21.01.2010.a määrusega nr 7.

Rannaliiva kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 28.04.2011.a määrusega nr 4.

Laine kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 14.12.2011.a määrusega nr 15.

Kivineeme kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 14.12.2011.a määrusega nr 16.

Hansaranna kiniistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 14.12.2011.a määrusega nr 17.

Võpsiku kinnistu detailplaneering, kehtestatud V-N Vallavolikogu 26.04.2012. a määrusega nr 3.