Viru-Nigula spordihoone remont- ja ehitustööd

Viru-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid osalema hankes „Viru-Nigula spordihoone remont- ja ehitustööd".

Töö teostamise asukoht Kalvi tee 10, Viru-Nigula alevik.

Tööde kirjeldus - vt. tehniline kirjeldus.

Enne pakkumuse esitamist palume objektiga kohapeal tutvuda ja täpsustada tööde teostamise mahud (vt. tehniline kirjeldus).

Tööd peavad olema lõpetatud 31. august 2017.a.

Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist.

Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. juuli 2017 kell 11.00.

Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile raido.tetto@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks „Spordihoone pakkumus 12. juuli 2017".

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumuse esitamise päeva seisuga.

Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Viru-Nigula vallavalitsus kontrollib kõiki pakkujaid läbi Maksu- ja Tolliameti registri.

Täiendav informatsioon: Raido Tetto, tel 5032591, e-post raido.tetto@viru-nigula.ee.