Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXVII istungi PÄEVAKORD:

Volikogu istung toimub 05.06.2017.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis
 

1. Viru-Nigula valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Aseri valla, Kunda linna ning Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula valla volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine
3. Aseri valla, Kunda linna ning Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine
4. Vallavara võõrandamine
5. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine
6. Vallavara omandamine
7. Vallavara omandamine
8. Nõusoleku andmine Kooli kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
9. Viru-Nigula Vallavolikogu 22.12.2016.a otsuse nr 39 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine" muutmine
10. Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Info

Eelarve seis
Saun

 

Ervins Veitsurs
volikogu esimees