Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXVIII istungi PÄEVAKORD:

Volikogu istung toimub 20.07.2017.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis
 

1. Määruse „Lasteaiaõpetajate palga alammäära kehtestamine" I lugemine
2. Nõusoleku andmine Pärnasalu kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
3. Viru-Nigula valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine
4. Vallavara omandamine (Hussari juures tee).
5. Vallavara tasuta kasutusse andmine
6. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa muutmiseks
7. Vallavanema puhkusele lubamine
8. Info

 

Ervins Veitsurs
volikogu esimees