Viru-Nigula Rahvamaja

 

Viru-Nigula Rahvamaja
Kunda tee 8
44001 Viru-Nigula

Telefon 32 94 544, 52 78979
e-mail: vnrahvamaja@hot.ee

Rahvamaja kunstiline juht: Ervin Lember

 

 

Viru-Nigula Rahvamaja on  kultuuriasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on eesti rahvuskultuuri traditsioonide edasiarendamine, võimaluste loomine inimeste vabaks eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks ning kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine.

Rahvamaja  põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine, rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ning puhke-ja meelelahutusürituste korraldamine.