E-arve

Viru-Nigula Vallavalitsus on üle läinud e-arvete süsteemile ning seoses sellega palume hiljemalt 01.01.2017.a esitada e-arveid. Täpsem info e-arve kohta leiab järgmiselt aadressilt:http://www.fin.ee/e-arved.

« Tagasi

Viru-Nigula Vallavalitsus müüb enampakkumisel Kalvi tee 5a kinnistut

Viru-Nigula Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Viru-Nigula vallale kuuluva Kalvi tee 5a kinnisasja, (kinnistu registriosa nr 5004131, katastritunnus 90202:004:0049, pindala 64 m²).

Alghind 1 500 eurot.

1. Enampakkumisel osalemise tingimused

1.1. Pakkuja  esitab  osalemiseks hiljemalt 24.03.2017 kella  10:00-ks  pakkumuse Viru-Nigua Vallavalitsusele kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Kalvi tee 5a enampakkumine";

1.2. Pakkumises peavad sisalduma:
1.2.1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood, elukoht või asukoht;
1.2.2. pakkumise suurus numbrites ja sõnades;
1.2.3. pakkumise esitaja allkiri;
1.2.4. esindaja volitusi tõendav dokument.

2. Enampakkumise läbiviimine

2.1. Enampakkumise korraldamisest antakse teada valla veebilehel;

2.2. Pakkumistega ümbrikele märgitakse selle saabumise kuupäev ja kellaaeg.

2.3. Pakkumised,  mis  ei  ole  esitatud  tähtaegselt  või  ei  vasta  kehtestatud  nõuetele enampakkumises ei osale;

2.4. Pakkumised registreeritakse saabumise järjekorras;

2.5.Enampakkumise  avab  ümbrikud  pakkumistega 24.03.2017  kell  10.15 Viru-Nigula Vallavalitsuse saalis;

2.6. Kui  pakkumised  on  võrdsed,  annab  enampakkumise  komisjon  võrdse  pakkumise teinud osalejatele võimaluse esitada uus kirjalik pakkumine 5 tööpäeva jooksul. Kui selleks tähtajaks    ei    tee    pakkujad    täiendavat    pakkumist,    loetakse nende esialgne pakkumine lõplikuks pakkumiseks. Kui uued kirjalikud või lõplikud pakkumised on ikka võrdsed, selgitatakse võitja välja liisuheitmise teel;

2.7. Pakkumise tulemused protokollitakse;

2.8. Komisjon asetab pingeritta kõik osalejad.

3. Enampakkumise võitja

3.1. Enampakkumise  võitjaks  tunnistatakse Viru-Nigula vallale hinnalt  kõrgeima pakkumise teinud osaleja;

3.2. Enampakkumise tulemused kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsus.

4. Ostu-müügilepingu sõlmimine

4.1. Ostu-müügileping  sõlmitakse  pakkumise  võitjaga  hiljemalt  kahe  kuu  jooksul  peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;

4.2. Kui  võitja  ei  soovi  ostu-müügilepingut  sõlmida,  võidakse  teha  ettepanek  leping sõlmida paremuselt järgnevatele osalejatele;

4.3. Enne  ostu-müügilepingu  sõlmimist  kokkulepitud  tähtajal  peab  olema  ostja  poolt tasutud kogu ostusumma, kui ei lepita kokku teisiti;

4.4.Lepingu sõlmimisega seotud kõik kulutused kannab ostja.Viru

5. Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks Viru-Nigula Vallavalitsuse poolt enampakkumise komisjoni argumenteeritud ettepaneku alusel.


Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 1317
Pindala: 235,4 km²
Suurim asula: Viru-Nigula alevik (314)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 35