E-arve

Viru-Nigula Vallavalitsus on üle läinud e-arvete süsteemile ning seoses sellega palume hiljemalt 01.01.2017.a esitada e-arveid. Täpsem info e-arve kohta leiab järgmiselt aadressilt:http://www.fin.ee/e-arved.

« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXIV istungi PÄEVAKORD:

 

Volikogu istung toimub 26.01.2017.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis
 

1.      Kunda Linnavolikogu taotlus
2.      Viru-Nigula valla terviseprofiili 2016-2020 II lugemine
3.      Nõusoleku andmine Kraavi kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
4.      Nõusoleku andmine Paasimäe ja Heinamaa kinnistute ühendamisel tekkiva uue kinnistu moodustamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
5.      Kahesuppe maaüksuse detailplaneeringu agatamine
6.      Viru-Nigula valla 2017.aasta eelarve eelnõu I lugemine
7.      Määruse „Aiamaa kasutamise kord" III lugemine
8.      Vallavanema puhkusele lubamine
9.      Info

 

Ervins Veitsurs
volikogu esimees