E-arve

Viru-Nigula Vallavalitsus on üle läinud e-arvete süsteemile ning seoses sellega palume hiljemalt 01.01.2017.a esitada e-arveid. Täpsem info e-arve kohta leiab järgmiselt aadressilt:http://www.fin.ee/e-arved.

« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXVII istungi PÄEVAKORD:

 

Volikogu istung toimub 05.06.2017.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis
 

1. Viru-Nigula valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Aseri valla, Kunda linna ning Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula valla volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine
3. Aseri valla, Kunda linna ning Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine
4. Vallavara võõrandamine
5. Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine
6. Vallavara omandamine
7. Vallavara omandamine
8. Nõusoleku andmine Kooli kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
9. Viru-Nigula Vallavolikogu 22.12.2016.a otsuse nr 39 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine" muutmine
10. Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Info

Eelarve seis
Saun

 

Ervins Veitsurs
volikogu esimees

 

 

OTSUS 2016 majandusaasta aruande kinnitamine.doc

Viru-Nigula audiitori aruanne 2016.ddoc

OTSUS Valimised liikmete arvu määramine, ringkonna moodustamine, mandaadid.docx

Seletuskiri valimisjaoskonna moodustamisele.doc

OTSUS Valimiskomisjon.docx

OTSUS Vallavara võõrandamine otsustuskorras.doc

OTSUS Riigivara võõrandamine Põlluveere.doc

Esialgne asendiplaan Pada - Viru-Nigula - Vasta jalgratta- ja jalgtee.pdf

OTSUS Vallavara omandamine Rabaveere.doc

OTSUS Vallavara omandamine Treimann.doc

OTSUS Kooli jagamine.doc

OTSUS Ühinemisleingu muutmine.docx

Lisa 7.doc
Seletuskiri ühinemislepingu muutmisele.doc

OTSUS Riki, Köpi ja Forelli detailplaneeringu vastuvõtmine.doc


Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 1317
Pindala: 235,4 km²
Suurim asula: Viru-Nigula alevik (314)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 35