VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

 

Viru-Nigula Vallavalitsus on kinnitatud 5-liikmelisena (Viru-Nigula Vallavolikogu otsus nr 10, 26.02.2015)

Nimi Ametikoht Kontakt
Guido Reimer vallavalitsuse liige 3229635; 53412834
guido.reimer@viru-nigula.ee
Marit Laast vallavalitsuse liige 3229631
marit.laast@mail.ee
Ülle Viller vallavalitsuse liige 3294556; 5182049
ylle.viller@mail.ee
Raido Tetto vallavanem 3229637; 5209933; 5032591
raido.tetto@viru-nigula.ee
Arvi Paaver vallavalitsuse liige